บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา