ประเด็นร้อน

6/recent/ticker-posts

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบทหาร เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี64

 กองทัพเรือ เปิดรับสมัครเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี64กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบทหาร

1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

2.เป็นชายโสด มีอายุ 18-20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2544 - 31 ธันวาคม 2546) เว้นผู้ที่เป็นทหารกองประจำการซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พฤษภาคม 2564 หรืออาสาสมัครทหารพราน หรือทหารกองหนุน ที่สังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อน 1 มกราคม 2540)

3.มีสัญชาติไทย

การรับสมัครสอบทหาร

ผู้ที่สนใจจะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://nrj.navy.mi.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 14 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น