องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครงาน 28 อัตรา

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 28 อัตราองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 28 อัตรา รายละเอียดดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.สำนักบริหารกลาง

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา

2.สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานส่งเสริมปลูกสร้างสวนป่าเอกชน จำนวน 1 อัตรา

3.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าวังชิ้น จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่จาง จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัฑชณฑ์ไม้ร้องกวาง จำนวน 1 อัตรา

4.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหลือล่าง

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าพบพระ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าวัดโบสถ์ จำนวน 1 อัตรา

5.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่ามิตรภาพ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าท่ากุ่ม โนโบรุ อุเมะดะ จำนวน 1 อัตรา

6.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าบึงกาฬ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าละเอาะ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าช่องเม็ก จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่ามุกดาหาร จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานสัญญาจ้าง งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานสัญญาจ้างงานสวนป่าดงพลอง จำนวน 1 อัตรา

7.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าอ่าวตง
 • พนักงานสัญญาจ้าง งานการตลาด
 • พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าทุ่งตะโก-เขาไม้แก้ว

8.สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

 • พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานสัญญาจ้าง งานบริบาลข้างลำปาง จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานสัญญาจ้าง งานโรงพยาบาลช้าง จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานสัญญาจ้าง งานบริบาลช้างกระบี่ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงาน สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ตั้งแต่บัดนี้-8 มกราคม 2564 

รายละเอียดเพิ่มเติม: ไฟล์ประกาศรับสมัครงาน

ความคิดเห็น

ข่าวยอดนิยม