กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการและพนักงานราชการ 14 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบราชการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการและพนักงานราชการ   14 อัตรา

 


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและพนักงานราชการ  จำนวน 14 อัตรา รายละเอียด  ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ


1.ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500. บาท

คุณสมบัติเฉาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรี


2.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลกาเกษตร และต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.ระดับปวส.


3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับวุฒิ ปวส. ทุกสาขา และต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.ระดับปวส.


4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ปวส. ทุกสาขา


5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

จำนวน 4 อัตรา

ค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับวุฒิ ปวส. ทุกสาขา


6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร


การรับสมัครงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com 

ตั้งแต่วันที่ 3-25 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ความคิดเห็น

ข่าวยอดนิยม