สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 74 อัตรา

 


 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 74 อัตรา รายละเอียด ดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน  15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 

 2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

3.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษบศาสตร์

4.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวน 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน  11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ  ปวส. ทุกสาขา

6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวน 35 อัตรา

อัตราเงินเดือน  11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ  ปวส. สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร

7.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

จำนวน 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน  11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ  ปวส. ทุกสาขา

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ความคิดเห็น

ข่าวยอดนิยม