นายกรัฐมนตรี แจงไม่ห้ามชุมนุม ถือเป็นวิถีปกติตามระบอบประชาธิปไตย

 นายกรัฐมนตรี แจงไม่ห้ามชุมนุม ถือเป็นวิถีปกติตามระบอบประชาธิปไตย ยืนยันพร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรี แจงไม่ห้ามชุมนุม ถือเป็นวิถีปกติตามระบอบประชาธิปไตย ยืนยันพร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

          วันที่  (25 ..63) เวลา 13.30 . โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น .ระยอง  ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการชุมนุมเคลื่อนไหวในขณะนี้ว่าเป็นวิถีปกติตามระบอบประชาธิปไตย ยืนยันไม่ได้ห้ามแต่อย่างใด แต่ขอให้ดูข้อมูลทั้งสองด้านประกอบการตัดสินใจ ซึ่งหลายเรื่องรัฐบาลได้มีการดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์แล้ว อย่างไรก็ตามทุกคนต้องช่วยกันทำงานและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ รวมถึงสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดีรองรับการเติบโตในอนาคต ทั้งนี้การให้ข้อมูลต่าง ให้อยู่บนข้อเท็จจริงและความถูกต้อง และอย่าทำให้เกิดการแตกความสามัคคีขึ้นในสังคม


 
          ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อ 12 ที่จะดำเนินการอยู่แล้ว โดยมีการระบุว่าสนับสนุนให้มีการศึกษา รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในส่วนหลักเกณฑ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยขณะนี้วิปรัฐบาลกำลังดำเนินการที่จะนำร่างข้อเสนอของแต่ละพรรคร่วมต่าง ซึ่งเป็นแนวทางที่ทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอได้ และขอให้รับฟังในขั้นตอนการพิจารณาต่อไป
 

   

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

 

ความคิดเห็น

ข่าวยอดนิยม