หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุนายสิบรบพิเศษ จำนวน 97 อัตรา

 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหาร สังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 97 อัตรา รายละเอียดดังนี้


 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง ประจำ (ชกท.๐๙๑) ศสพ. (อัตรา สิบเอก) โดยจะต้องเข้ารับการฝึกปรับพื้นฐานกำลังพลบรรจุใหม่และเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพื้นฐานของหน่วยรบพิเศษ รวมระยะเวลา ๑๐ เดือน แล้วเลือกบรรจุลงหน่วยต่างๆในสังกัด 

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจจะสมัคร สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่15 .. 63

นำใบสมัครออนไลน์มายื่นได้ตั้งแต่วันที่ 20 . - 2 ..63 แหน่งชุมชนทหารรบพิเศษ 1 ค่ายสมเด้จพระนารายณ์มหาราช สามารถดาวน์โหลด ระเบียบการับสมัครได้ที่ http://swcom.rta.mi.th/

ความคิดเห็น

ข่าวยอดนิยม