มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้


 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

จำนวน 1 อัตรา


2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

จำนวน 1 อัตรา


3.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวน 1 อัตรา


4.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร (ไฟล์ประกาศรับสมัคร)


 

ความคิดเห็น

ข่าวยอดนิยม