สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง จำนวน 11 อัตรา

 สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง จำนวน 11 อัตรา รายละเอียดดังนี้


 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งพนักงานธุรการ

จำนวน 10 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี 

2.ตำแหน่ง พนักงานเดินหมาย

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี 

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 10 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

ความคิดเห็น

ข่าวยอดนิยม