ยอดอัตราของผู้สมัครสอบนายสิบตำรวจ 2562

 ยอดอัตราของผู้สมัครสอบนายสิบตำรวจ 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,200 อัตรา


ข่าวด่วน ข่าวเร็ว มาดูอัตราการสอบตำรวจ นสต. ปี 2562
ที่หลายคนอยากรู้ ว่าภาค หรือหน่วยที่ตัวเองลงสมัครสอบไปนั้น คู่แข่งเยอะขนาดไหน วันนี้เรามาส่องดูกัน  และอย่าลืมติดตาม เป็นระยะด้วยเนื่องจากเราจะอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด
บชน. อัตราการสอบแข่งขัน                12 : 1
ตชด. นสต. 1  อัตราการสอบแข่งขัน   14 : 1
ตชด. นสต.2   อัตราการสอบแข่งขัน   4 : 1
ภ.1  อัตราการสอบแข่งขัน 10 : 1
ภ.2  อัตราการสอบแข่งขัน 9 : 1
ภ.3  อัตราการสอบแข่งขัน 10 : 1
ภ.4  อัตราการสอบแข่งขัน 13 : 1
ภ.5  อัตราการสอบแข่งขัน  11 : 1
ภ.6  อัตราการสอบแข่งขัน 13 : 1
ภ.7  อัตราการสอบแข่งขัน ..... (รอการอัพเดท)
ภ.8  อัตราการสอบแข่งขัน ..... (รอการอัพเดท)
ภ.9  อัตราการสอบแข่งขัน 18 : 1

ข่าวสอบตำรวจสายงานอำนวยการ (หญิง/ชาย) 

งานราชการ

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง ยังไม่ได้รับการยืนยัน  นำเสนอเพื่อกระตุ้นให้ขยันอ่านหนังสือเตรียมสอบเท่านั้น

ความคิดเห็น