ปืนสวัสดิการข้าราชการตำรวจมารับได้เลย ไม่ต้องรอคิว Sig Sauer P320SP

อาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการตำรวจ Sig Sauer  P320SP 


หลังจากที่เป็นข่าวเกี่ยวกับการการจัดซื้ออาวุธปืนสวัสดิการตำรวจ Sig Sauer  P320SP โดยเฉพาะการแจกจ่ายที่ล่าช้า

วันนี้ Thaipolicenews.com มีข่าวดีมาบอกเกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธปืนสวัสดิการ Sig Sauer  P320SP ซึ่งสำนักงานส่งกำลังบำรุง lสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สก. เองก็มีหนังสือชี้แจงวิธีการรับปืนสวัสดิการ Sig Sauer  P320SP 
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการตำรวจได้รับมอบอาวุธปืนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว คณะทำงานบริหารโครงการและแจกจ่ายอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ โดยมี ผบช.สกบ. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีมติเห็นชอบ ให้ข้าราชการตำรวจที่สั่งวื้ออาวุธปืน สวัสดิการ Sig Sauer  P320SP  และชำระเงินครบถ้วนแล้ว  และมีใบอนุญาต แบบ ป.3  สามารถติดต่อขอรับอาวุธปืนด้วยตนเอง ณ คลังเก็บรักษาอาวุธของ สพ.สกบ.  ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร. 0982762071 เฉพาะวันพุธและวันเสาร์เท่านั้น ในเวลา 09.00-14.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 6 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป   

ทั้งนี้การขอรับอาวุธปืนสวัสดิการข้าราชการตำรวจเป็นรายบุคคลให้เตรียมเอกสาร  ดังนี้

1. ใบอนุญาติซื้ออาวุธปืน แบบ ป.3 แบับจริง กรณีขอใบอนุญาตแบบ ป.3 ออกโดยนยทะเบียนอาวุธปืนท้องที่ (ต่างจังหวัด) ยื่นแบบ ป.3 ตอน 2  และตอน 3 ทั้ง 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรข้าราชการตำรวจ และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่่างละฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สรุป  ง่ายเงินครบเรียบร้อย มีใบเสร็จรับเงิน  และมี ใบ ป.3  สามารถเดินทางมารับอาวุธปืนได้เลย  ไม่เกี่ยวกับลำดับการจ่ายเงินก่อนหลัง
ซึ่งอาวุธปืนตามโครงการจัดซื้ดอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการตำรวจ (Sig Sauer  P320SP)  ขณะนี้ อาวุธปืน Sig Sauer  P320SP มีเพียงพอที่จะแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจที่สั่งซื้อได้ครบถ้วนทุกนาย หรับท่านใดที่ยังไม่ได้ซื้อหรือโอนเงิน ท่านสามารถ ดำเนินการจัดซื้อได้เลย  โดยราคาปืนอาวุธปืนสวัสดิการ Sig Sauer  P320SP ยังคงราคาเดิม คือ 23,890 บาทเท่านั้น  ชำระได้ถึง 31 ธ.ค. 2560 นี้
หากผู้ที่สนใจสั้งซื้ออาวุธปืนในโครงการยังสามารถชำระเงินเข้ามาได้ และ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.sigp320sp.com

ข่าวสารตำรวจ Thaipolicenews.com รายงาน
ความคิดเห็น